Omaa terveyttään on mahdollista parantaa

Terveys on usean asian summa, joka koostuu sekä geneettisistä tekijöistä että myös yksilön omista valinnoista. Omaa terveyttä on siis mahdollista osittain myös parantaa muuttamalla tiettyjä elintapoja tai omaa käytöstään. Kaikkiin asioihin ei luonnollisestikaan voi vaikuttaa, mutta esimerkiksi omaa riskiään sairastua tiettyihin tauteihin voi pienentää merkittävästi elintapojen avulla.

Viisi merkittävää tekijää

Monen länsimaisen ihmisen elintavoissa on usein nähtävissä viisi merkittävää tekijää, jotka lisäävät monen sairauden riskiä ja heikentävät huomattavasti yksilön hyvinvointia ja terveyttä. Nämä tekijät ovat:

  • tupakointi
  • ylipaino
  • liikkumattomuus
  • vähäinen hedelmien ja vihannesten syönti
  • runsas alkoholin käyttö.

Muun muassa useat syövät ovat yhteydessä juuri näihin viiteen tekijään ja niiden on todettu nostavan riskiä sairastua esimerkiksi keuhkosyöpään ja ruoansulatuskanavan syöpiin. Mainitut viisi tekijää johtavat usein myös muihin ongelmiin, kuten esimerkiksi ylipainoon, joka puolestaan on merkittävä riski nivelten terveydelle ja sydämelle. Samat tekijät liittyvät myös korkeaan verenpaineeseen, joka onkin länsimaissa yleisimpiä kuolinsyitä.

On hyvä myös pitää mielessä, että on olemassa ihmisiä, joilla on geneettinen alttius esimerkiksi korkeaan verenpaineeseen ja kolesteroliin. Samoin tietyt geeniyhdistelmät lisäävät alttiutta sairastua tiettyihin syöpiin. Syövän osalta geneettinen merkitys on kuitenkin melko vähäinen, noin 5 % syövistä on geneettisestä muutoksesta johtuvia. Sen sijaan esimerkiksi ruoansulatuskanavien syöpien on arvioitu johtuvan elintapoihin liittyvistä tekijöistä, jopa 20–35 % todetuista tapauksista.

Omaa terveyttään voi parantaa

Omaa terveyttä on onneksi mahdollista parantaa huomattavasti muuttamalla elintapojaan. Usein hyvin pienetkin muutokset vaikuttavat jo merkittävästi hyvinvointiin ja terveyteen pitkällä aikavälillä, vaikka itse ei fysiologista muutosta heti havaitsisikaan.

Esimerkiksi tupakoinnin lopettaminen alkaa näkyä elimistössä jo tunneissa viimeisen tupakan polttamisesta. Myös eri kasvisten sisältämät yhdisteet, kuten erilaiset polyfenolit vaikuttavat solunsisäiseen signalointiin ja suojaavat elimistön terveyttä solutasolla, vaikka muutosta ei välttämättä ulkoisesti voisikaan havaita. Kasvikset sisältävät usein myös runsaasti kuituja, jotka ovat hyväksi suoliston terveydelle.

Muutoksen ei tarvitse olla täysremontti, vaan parhaat tulokset syntyvät usein aloittamalla vähitellen. Liikuntaa voi lisätä esimerkiksi kävelemällä portaat kerran päivässä ja vähitellen lisätä tahtia. Pieniä muutoksia lisäämällä omat elintavat saattavat parantua lähes huomaamatta.