Hyvinvointia edistämässä

Suomessa yhteiskunta ja sen sisällä toimivat erilaiset järjestöt panostavat ihmisten hyvinvointiin runsaasti ja haluavat edistää väestön terveyttä. Tämä on inhimillistä ja logiikalla ajateltuna myös taloudellisesti kannattavaa sillä hyvinvoiva ja terve ihminen tuottaa yhteiskunnalle enemmän ja aiheuttaa vähemmän kustannuksia, kuin sairas ihminen. Hyvinvointiin ja terveyteen panostaminen ja sairauksien ennaltaehkäisy on lisäksi tutkitusti tehokkaampaa kustannuksiltaan ja hoitotuloksilta.

THL pyrkii edistämään kaikkia terveyden osa-alueita

Suomessa toimiva terveyden- ja hyvinvoinnin laitos eli THL pyrkii tarjoamaan tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa erilaisista terveyttä koskevista asioista. THL ottaa kantaa erilaisiin terveysuhkiin ja ajankohtaisiin terveyttä ja hyvinvointia koskeviin asioihin. Laitos kampanjoi myös tärkeäksi katsomiensa asioiden puolesta. THL on julkistanut erilaisia kampanjoita muun muassa rokotekattavuuden lisäämiseksi, käsihygienian edistämiseksi, ja terveydenhuollon tietokantojen hyödyntämiseksi.

Nuorten hyvinvointi on tärkeä asia monelle

Nuorissa on tunnetusti tulevaisuus ja moni erilainen järjestö- ja toimintaliitto onkin pyrkinyt kohdistamaan erilaiset terveyttä ja hyvinvointia koskevat kampanjat nimenomaan nuoriin. Näillä kampanjoilla on pyritty muun muassa ehkäisemään nuorten alkoholin käyttöä, tupakointia ja suojaamatonta seksiä. Yksi tunnetuimmista kampanjoista onkin kesäkumi, jossa pyritään levittämään nuorille tietoa sukupuolitaudeista ja ehkäisystä. Kampanja on tuotettu usean eri järjestön yhteistyönä.

Nuorille on suunnattu myös runsaasti erilaisia urheilutapahtumia ja kampanjoita, joissa pyritään motivoimaan nuoria aktiivisempaan elämään ja liikuntaharrastusten pariin. Nuorten liikkumattomuus ja lisääntyvä ylipaino onkin yksi kasvavista ongelmista suomalaisten terveydessä, joten kampanjat liikkumisen edistämiseksi ovat ehdottoman tärkeitä

Sosiaalisessa mediassa esiintyy runsaasti erilaisia kampanjoita

Sosiaalinen media on mullistanut markkinoinnin ja yhtälailla erilaiset kampanjat ovat saaneet sosiaalisen median myötä aivan uudenlaista näkyvyyttä. Monet ovat esimerkiksi löytäneet erilaisia kansainvälisiä haasteita, joita ennen internetin aikaa ei juuri ollut löydettävissä, tai harva jaksoi niihin osallistua. Nyt, kun ihmiset kaikkialla maailmassa ovat muutaman klikkauksen päässä toisistaan, on erilaisten globaalien kampanjoiden merkitys aivan uudenlainen.

Sosiaalisessa mediassa leviää esimerkiksi erilaisia tietoisuutta edistäviä haasteita, liikuntaa lisääviä jaksoja ja harjoituksia, jotka pyrkivät johonkin tiettyyn päämäärään. Sosiaalinen media onkin erinomainen työkalu saavuttaa erityisesti nuoret käyttäjät, varsinkin nuorille tärkeiden vaikuttajien kautta.