Tervetuloa sivustolle

Tervetuloa tekry.fi-sivustolle. Tämän sivuston tarkoituksena on käsitellä terveyttä, hyvinvointia ja erilaisia terveydenedistämis- ja hyvinvointikampanjoita. Terveys tarkoittaa eri ihmisille eri asioita ja siksi terveyttä ja hyvinvointia käsittelevät kysymykset ja aiheet ovatkin usein erittäin monimuotoisia, ja niihin on harvoin absoluuttisen oikeita vastauksia.

Mitä terveys merkitsee sinulle?

Käsittelemme tällä sivustolla muun muassa sitä, minkälaisia terveyden osa-alueita on olemassa lääketieteen ja terveystieteen näkökulmasta. Pohdimme myös terveyden ja hyvinvoinnin eroavaisuuksia ja toisaalta sitä, miksi nämä käsitteet usein ymmärretään toistensa synonyymeiksi. Sivustollamme käsitellään myös terveyden edistämistä eri näkökulmien kautta.

Toivomme myös, että tämän sivun vierailijat innostuvat sivuston artikkelien kautta pohtimaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan eri näkökulmasta. Terveys ja hyvinvointi nähdään usein melko subjektiivisena asiana ja onkin totta, että erilaiset viitearvot ja monet mittarit onkin osittain kehitetty ainoastaan kokonaistilanteen arvioinnin tueksi. Toisaalta toiset arvot, kuten korkea verenpaine tai tulehdusarvo voi kertoa hyvinkin merkittävästi ihmisen senhetkisestä terveydentilasta ja niihin on syytä suhtautua vakavasti.

Tällä sivustolla kerrotaan terveydestä faktapohjaisesti, mutta kuitenkin pohdiskelevaan sävyyn. Sivuston lukijoiden ei tarvitse olla samaa mieltä kaikesta, mutta toivomme kuitenkin avointa suhtautumista ja toisaalta myös sitä, että vierailijamme ovat valmiita haastamaan omia käsityksiään terveydestä ja hyvinvoinnista.

Ulkopuolisten on hyvin hankala kertoa yksilöllisesti muille, mikä on heidän hyvinvointinsa tila. Fysiologisesti täysin terve ihminen voi kokea olonsa huonoksi tai sairas ihminen voi olla erittäin hyvinvoiva. Terveys ja hyvinvointi onkin siis enemmän kuin osiensa summa. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Tämä on kuitenkin vain teoreettinen lausuma, joka on käytännössä mahdotonta saavuttaa. Haluamme siis haastaa vierailijoitamme pohtimaan omaa terveyttään myös omien käsitystensä ulkopuolelta, kuitenkaan ketään syyllistämättä tai painostamatta.